Gezonde lucht

Groener Gezonder Gelukkiger

Gezonde lucht inademen is een basisrecht voor iedereen. Waarom doen we dan niet meer moeite voor een betere luchtkwaliteit? Wilrijk ligt tussen erg drukke verkeersassen en ook de ISVAG-oven maakt onze lucht er niet beter op. Groen wil werk maken van meer groen in het straatbeeld, op pleinen, speelplaatsen en aan huizen.

 

Gezonde lucht

 • We meten permanent de luchtkwaliteit in Wilrijk met vaste meetpunten. De resultaten van de meting communiceren we dagelijks via de lichtborden van het district.
 • We voorzien 100 gratis sensoren om fijn stof te meten die mensen aan hun huis kunnen bevestigen. Alle bewoners van Wilrijk kunnen hierop intekenen, we zorgen voor de nodige spreiding over het district en voorzien workshops om de sensor in elkaar te steken en te plaatsen. Wie niet bij de 100 gelukkigen is, kan de sensor zelf aankopen en aansluiten bij de workshops. De resultaten van de metingen worden op een website
 • Stilstaande, draaiende auto’s zorgen voor meer vervuilde lucht. We zouden kunnen inzetten op een betere doorstroming van het autoverkeer, maar beter is om het autoverkeer te ontmoedigen. Met de aanleg van comfortabele en veilige voet- en fietspaden bieden we een goed alternatief.
 • Er was veel te doen over het circulatieplan van de Groene schepen van Gent. Daardoor kon de stad wel fantastische cijfers voorleggen op vlak van luchtkwaliteit. Auto’s uit het centrum van het district weren en voluit inzetten op de alternatieven werpt dus zijn vruchten af en zorgt voor veel gezondere lucht.
 • In het centrum van Antwerpen werd een lage emissiezone ingevoerd. Ook Wilrijk kan baat hebben bij het weren van oude dieselauto’s uit het centrum van het district. We onderzoeken de mogelijkheden om van het centrum van Wilrijk een lage-emissiezone te
 • Doorgaand verkeer hoort niet thuis in de woonwijken van het district. We onderzoeken de mogelijkheden om het centrum van Wilrijk autoluw te maken zonder de bereikbaarheid ervan in gevaar te
 • De snelheid van auto’s verlagen heeft een positief effect op de uitstoot en het De zone 30 die in grote delen van Wilrijk geldt, moet dus gehandhaafd worden.
 • Kinderen zijn extra vatbaar voor ongezonde lucht. Verschillende scholen in Vlaanderen voerden actie voor gezonde lucht aan de scholen. Ook in Wilrijk liggen verschillende scholen aan drukke verkeerswegen, denk aan De Zonnebloem. Door het planten van bomen, de weg anders in te richten of zelfs auto’s te weren uit schoolomgevingen, kunnen we de luchtkwaliteit voor onze kinderen verbeteren.
 • De ISVAG-oven hoort niet thuis in Wilrijk en moet voor Groen Wilrijk onvermijdelijk dicht. De Vlaamse Regering gaf de huidige verbrandingsoven een nieuwe vergunning zonder einddatum. ISVAG wil echter een nieuwe oven bouwen met een nog veel grotere capaciteit. De vergunning hiervoor moet nog worden toegekend maar de Vlaamse regering neemt die beslissing pas na de verkiezingen van 14 oktober, wetende hoe gevoelig dit ligt bij de inwoners van Wilrijk. Wij verzetten ons met klem tegen de komst van een nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk.  Lees verder voor een uitgebreide motivering van ons standpunt

 

Een Groener Wilrijk

 • Groen maakt gelukkig en Laten we Wilrijk dus groener maken.. Bomen zuiveren de lucht en zorgen voor schaduw in de zomer. In de stad kan het op warme dagen tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad! Dat leidt tot meer energieverbruik en meer luchtverontreiniging.
 • Te veel pleinen in Wilrijk hebben te weinig groen. Het Mastplein, de Bist, het Michel Willemsplein en het Edenplein zijn vooral stenen vlaktes. Door de pleinen te vergroenen, sijpelt het regenwater rechtstreeks in de bodem. In de zomer is dat goed voor het grondwaterpeil. In de winter voorkomt het wateroverlast. Bij de heraanleg van pleinen zorgen we dus voor meer groen.
 • Om dezelfde reden willen we de Wilrijkse scholen stimuleren om hun verharde speelplaatsen te veranderen in avontuurlijke groene oases. Daar willen we de kinderen actief bij betrekken zodat de speelplaats echt van hen
 • Ook voortuinen zijn vaak verhard. Met het district willen we burgers ondersteunen bij het vergroenen van hun voortuintje.
 • In straten zonder voortuinen is een geveltuin een mooi alternatief. Het district kan de bewoners helpen bij het uitbreken van een stukje van stoep.
 • In die straten kunnen ook groenslingers worden opgehangen tussen overstaande Het district bevestigt de stalen draad tussen de overburen en biedt de geschikte planten aan. We begeleiden de bewoners gedurende het hele proces van aanleg tot onderhoud. Op die manier creëren we groene straten in Wilrijk.
 • Het Park van Eden wordt op dit moment bedreigd door grote bouwprojecten. Deze groene long in Wilrijk moet ongeschonden behouden en beschermd worden.
 • Seizoensgebonden groenten en fruit eten uit een eigen moestuin; heel wat Wilrijkenaars doen dat, velen zouden wel willen, maar weten niet hoe eraan te beginnen. Het district kan hen ondersteunen door het geven van workshops over de aanleg en het onderhoud van een eigen moestuin.
 • Ook mensen zonder eigen tuin hebben recht op voldoende groen. Er zijn gelukkig heel wat parken in Wilrijk, maar we ondersteunen vanuit het district ook projecten als samentuinen en volkstuinen omdat het mensen verbindt en dichterbij de natuur brengt.
 • We werken een ambitieus klimaatplan voor Wilrijk uit. Volgens dr meeste wetenschappers en beleidsmakers is de klimaatopwarming hét probleem dat wereldwijd het dringends moet aangepakt worden. Maar, op elk niveau kunnen we ons noodzakelijk steentje bijdragen.
  • Het district geeft zelf het goede voorbeeld door de daken van haar eigen gebouwen milieuvriendelijker te maken door het aanbrengen van groendaken, het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van bijenkasten ...
  • Het district wil haar inwoners gevoelig maken voor dit probleem en hen informeren over wat ze zelf kunnen doen. Ze doet dat via de website, folders, lezingen, workshops, social media, de bibliotheek, ...
 • Het district moet het goede voorbeeld geven op het vlak van duurzaamheid.
  • Het personeel wordt gestimuleerd om voor dienstverplaatsingen de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken .
  • In haar aankoopbeleid kiest Wilrijk consequent voor duurzaamheid.
  • Bij het organiseren van evenementen kiezen we voor lokale, biologische en fair-trade-producten en laten we geen wegwerp-plastiek meer toe. Ook met subsidies moedigen we organisatoren aan om deze principes van duurzaamheid toe te passen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren