Veilig onderweg

Voetgangers en fietsers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Groen wil meer mensen op straat, te voet en met de fiets. Om mensen uit de wagen te halen, moet het alternatief gemakkelijk, veilig en aangenaam zijn.

Bij alle mobiliteitsprojecten passen we consequent het STOP-principe toe: eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer, pas daarna de Privé-auto.

Altijd passen we de kinder- en seniorentoets toe: als het veilig, aangenaam en comfortabel is voor kinderen en senioren, dan is het ook veilig voor alle weggebruikers.

 • Voetpaden en fietspaden moeten voldoende breed en comfortabel zijn, zonder obstakels.
 • We brengen de staat van alle fiets- en voetpaden van Wilrijk in kaart zodat we een plan kunnen opstellen om de nodige ingrepen te doen.
 • Oversteken moet kunnen zonder drempels, met voldoende oversteek-tijd en veilig voor afslaande auto’s.
 • In de winter worden eerst de voet- en fietspaden ijsvrij gemaakt.
 • Op regelmatige afstanden staan zitbanken. Zo krijgen oudere of minder mobiele personen rustpunten zodat ze grotere afstanden aankunnen. Er komt meer plaats voor mensen met een rolstoel of kinderwagen.
 • We pakken eerst de wegen aan die leiden naar wijkcentra, scholen, winkels, de bibliotheek en het districtshuis. Kinderen kunnen dan zelf veilig naar school fietsen of stappen. We laten de Wilrijkenaars mee kiezen welke projecten voorrang krijgen.
 • Missing links in de fietsroutes, bijvoorbeeld tussen de Kleine Steenweg en de Bist, werken we weg. Op die manier zorgen we voor ononderbroken fietspaden op belangrijke fietsroutes.
 • We betreuren dat het districtsroutefietspad door Wilrijk in de Michel Willemslaan geen fietspad heeft. Ook in de Groenenborgerlaan is het fietspad onvoldoende breed om in twee richtingen te fietsen.
 • Met het invoeren van schoolroutes en schoolstraten maken we de schoolomgevingen veiliger.
 • Het aanbod van de Vélo-deelfietsen wordt uitgebreid naar de wijken Neerland en Elsdonk zodat ze in heel Wilrijk beschikbaar zijn.
 • Bij het invoeren van wijkcirculatieplannen stellen we de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop.
 • Het aanbod van het openbaar vervoer willen we verder optimaliseren zodat alle wijken in Wilrijk beter bediend worden.
 • De doorstroming van de bussen op De Bist kan beter. Doorgaand autoverkeer weren we uit het centrum van Wilrijk.
 • Vlot overstappen van de fiets op de bus stimuleren we door meer veilige en overdekte fietsenstallingen te voorzien aan bushaltes.
 • Autodelen wordt uitgebreid zodat er in élke wijk minstens een deelauto beschikbaar is. We organiseren infomomenten om de werking van deelauto’s bekend te maken bij de buurtbewoners.
 • 1 parkeerplaats voor een auto biedt plaats aan 5 fietsen. Zonder de parkeerdruk in Wilrijk fel te verhogen, willen we buurtbewoners voldoende veilige fietsparkeerplaatsen aanbieden.
 • We onderzoeken of we in woonwijken afgesloten fietsparkeerplaatsen kunnen voorzien.
 • Fietsers moeten in het centrum van Wilrijk over voldoende parkeerplaatsen beschikken.
 • Wilrijk telt te veel zwarte punten. Dat zijn kruispunten waar de afgelopen jaren meerdere zware ongelukken gebeurden. Omdat de punten op gewestwegen liggen, kan het district daar niet structureel ingrijpen. We zullen de aanpak ervan dan ook blijven aankaarten bij de bevoegde instanties en waar we kunnen tijdelijke maatregelen nemen die de veiligheid van de actieve weggebruikers verhoogt. Het gaat om de kruispunten: R11 - Groenenborgerlaan, R11 - Heistraat en R11 - Boomsesteenweg
 • Er komen zachte verbindingen tussen de groene zones in Wilrijk. Trage wegen die vandaag in onbruik zijn geraakt, proberen we weer open te stellen voor voetgangers en fietsers.
 • Voor een groot deel van Wilrijk geldt een zone 30. Toch is de weginrichting daar niet altijd op voorzien. De Valaardreef bijvoorbeeld straalt op geen enkele manier een zone 30 uit. Met de herinrichting van de straat (bijvoorbeeld met bloembakken , versmallingen, drempels, ...) kan de snelheidsbeperking toch afgedwongen worden. Waar nodig nemen we op korte termijn voorlopige maatregelen om de 30 km/u te handhaven.
 • Bij elke herinrichting van een straat vertrekken we vanuit een ‘vergevingsgezind ontwerp’. Dat ontwerp gaat ervan uit dat mensen fouten kunnen maken. De inrichting van de weg moet ervoor zorgen dat de kans op ongevallen verkleind wordt en dat bij een ongeval de schade zo beperkt mogelijk is.
 • Bij wegenwerken zorgen we er voor dat de omleiding voor fietsers en voetgangers op een veilige manier gegarandeerd wordt.
 • Zwaar vrachtverkeer hoort niet thuis in woonstraten. Dat weren we door een tonnage-beperking. Waar zwaar vrachtverkeer noodzakelijk blijkt, beperken we de toegang tot bepaalde tijdstippen in overleg met de buurtbewoners en de betrokken bedrijven.
 • We pleiten voor een langetermijnvisie voor de A12/Boomsesteenweg. Het viaduct moet onder de grond verdwijnen. We willen een tramverbinding op de Boomsesteenweg die Boom, Aartselaar en Wilrijk vlot met Antwerpen verbindt. De mogelijke ondertunneling van het kruispunt Atomiumlaan-Terbekehofdreef moet ten volle rekening houden met voetgangers en fietsers, met een mogelijke tramverbinding en met de wensen van de bewoners van Neerland.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren